Kategorie: Tercümanlık ve Danışmanlık Hizmetleri

Hizmetlerimiz ve çalışma sistemimiz:
Genel çeviri ve danışmanlık hizmeti verdiğimiz temel alanlar:

Genel çeviri hizmeti verdiğimiz temel alanlardan Örnekler: Almanca Türkçe veya tersi tercümeler

• Hukuki metinler (mahkeme kararları vs),
• Her türlü anlaşmalar,
• Diğer tüm yazılı dokümanlar
• Raporlar, nüfus ilmühaberi vs..
• Diplomalar ve diğer öğrenim belgeleri,
• Başka resmi evraklar
• Özel yazılı metinler
• Tekst düzeltme vs.

Ayrıca
• Ufak ve orta halli iş yerlerinin işletme sorunların çözümü
• Borçlarını ödeme sorunların çözümü
• Hukuki bilgiler
• Vergi dairesi ile yaşanan sorunlar çözümü
• Daireler ile yazışmalarda, iş takibi
• Yeni kurulacak iş yerlerine her türlü bilgi ve danışmanlık

Hizmetleri vermekteyiz